CEYD-A Aydınlatma Metni

CEYD-A’nın geliştiricisi [Cenker Şişman ("CENKER.COM")] olarak, kişisel verilerinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu metni, CEYD-A uygulamasını kullanırken kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Metni okumaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

CENKER.COM, CEYD-A kullanımınız kapsamında, cihazınızın işletim sistemi içerisinde bulunan; takvim etkinlikleri, telefon rehberi, medyalarınız gibi kişisel verilerinize erişim sağlamamaktadır. Uygulama içerisinde talep edilen erişim izinleri, yalnızca belirli CEYD-A özelliklerini kullanabilmenizi teminen alınmaktadır. Bu izinler neticesinde cihazınızdan dışarı herhangi bir veri aktarımı olmamaktadır. Bu kapsamda, CEYD-A, kendi tercihleriniz doğrultusunda, uygulamayı kullanmanız için gereken işlemleri Android işletim sistemi kurulu cihazınızda gerçekleştirmekte ve bu kişisel verilerinizi, onayınız olmadan, cihaz işletim sisteminin dışında bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır. CEYD-A, tercih ve talimatlarınız çerçevesinde, cihazınızda kurulu bulunan diğer uygulamalar ile etkileşim içerisinde çalışabilmektedir. Bu doğrultuda, CEYD-A ile etkileşim içerisinde olmasını tercih ettiğiniz uygulamaların kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu ve veri güvenliği prensiplerine dair Aydınlatma Metinleri, Gizlilik Politikaları ve Kullanım Sözleşmeleri gibi dokümanlarını incelemenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Elde Edilme Yöntemleri

CENKER.COM ve CEYD-A.COM, yalnızca aşağıda yer alan kişisel verilerinize erişmektedir;

Bu verileriniz, (i) navigasyon ve hava durumu gibi konum bilginize ihtiyaç duyan uygulama özelliklerinin tarafınızca kullanımının sağlanması, (ii) şifrenizi unuttuğunuzda hatırlatıcı e-posta gönderiminin sağlanması ve (iii) komutların güvenliğini koruma amaçlarıyla uygulama vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiler ile Paylaşımı

arama motoru sağlayıcısı Google veya sizin talimatlarınız ve tercihleriniz doğrultusunda cihazda çalışan diğer programlar ile paylaşılabilmektedir. CEYD-A, talimatınız olmaksızın üçüncü kişi uygulamalarla kişisel verilerinizi paylaşmamaktadır. Ayrıca, komutlarınıza ya da sorularınıza karşılık olarak CEYD-A tarafından verilen yanıtlar, Google ve Ispeech Inc. (https://ispeech.org) ile paylaşılmak suretiyle sesli yanıtlar haline getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Dayanılan Hukuki Sebepler

CEYD-A kullanımınız kapsamında, kişisel verilerinize yönelik olarak gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri;

hukuki sebeplerine dayanılarak yürütülmektedir. Kişisel verilerinizin, yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişi uygulamalara aktarımı ise açık rızanız alınarak gerçekleşmektedir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Her CEYD-A kullanıcısı, kendi kişisel verisiyle ilgili olmak kaydıyla;

haklarına sahiptir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınızın Kullanımı

Veri sahibi olarak, kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kvkk@cenker.com e-posta adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

Tarafımıza ulaşan başvurular, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Başvurularınızı ücretsiz olarak sonuçlandırmayı amaçlamaktayız. Bununla birlikte, başvurunuzun sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen tarifeye uymak kaydıyla, belirli bir ücret talep edebilmekteyiz.

Saygılarımızla,

Cenker Şişman

Geliştirici
https://cenker.com

30.08.2022  tarihinde güncellenmiştir